Solution

ALTTEKGlobal’s solutions are created with the aim of helping banks and businesses improve service quality, maintain loyal customers and develop potential customers.

Benefits of ALTTEKGlobal's solutions​

The ALTTEKGlobal team provides your business with innovative, quality solutions that enhance the customer experience.

Optimal solution

Providing technology products and services package from A to Z

Easy Editing

Customization is easy based on the needs and characteristics of each customer.

Safety Security ​

Apply technology with high security according to PCIDSS standard

Reasonable Costs

Optimizing operating costs while ensuring maximum quality.

Save time

Shorten operating time with the most advanced technology solutions.

Flexible Connectivity

Easily connect applications with each other via API

Giải pháp cho ngân hàng

ALTTEKGlobal kết hợp công nghệ sẵn có và công nghệ hiện đại để nâng cao bảo mật và trải nghiệm của người dùng

Định danh điện tử E-KYC

Chuyển đổi quy trình định danh khách hàng từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử

Phát hành thẻ điện tử

Giải pháp phát hành & kích hoạt nhanh thẻ khách hàng bằng quy trình công nghệ hiện đại

Phát hành mã số thẻ định danh PIN

Phát hành và phân phối PIN riêng biệt, đảm bảo an toàn

Giải pháp cho doanh nghiệp

ALTTEKGlobal sử dụng công nghệ hiện đại để nâng cao lợi nhuận sẵn có của doanh nghiệp và mở rộng các khách hàng tiềm năng

Hệ thống POS

Cung cấp ứng dụng thanh toán số theo xu hướng công nghệ mới nhằm hiện đại hóa quy trình bán hàng

Dịch vụ chấp nhận thanh toán

Số hóa giải pháp thanh toán giúp hiện đại hóa quy trình bán hàng, vận hanh & nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

Đăng ký nhanh dịch vụ chấp nhận thanh toán (RMO)

Giải pháp tự động hóa dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng quy trình 5 bước chuyên biệt

Giải pháp mở rộng

ALTTEKGlobal nghiên cứu thói quen tiêu dùng của khách hàng và tạo ra các giải pháp để đa dạng hóa và nâng cao tương tác khách hàng

Chương trình khách hàng thân thiết

Nâng chất lượng tệp khách hàng thân thiết thông qua hệ thống vận hành và quản lý điểm thưởng trực tuyến

Giải pháp trò chơi có thưởng

Cung cấp đa dạng các giải pháp trò chơi có thưởng trực tuyến để nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng cơ hội bán hàng

Ready to take your business to the next level?

Contact us to schedule an appointment as soon as possible